Hva skjer i regi av Grimstad Næringsforening 2017

Her legger vi ut arrangementer som er planlagt. Invitasjon vil bli sendt /lagt ut på hjemmesiden i god tid før hvert arrangement.
Det vil i tillegg komme arrangementer innimellom. HORISONT, bedriftsbesøk og frokostseminarer etc. De fleste arrangementene er kun for medlemmer. HORISONT er åpent for alle.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer

9/1          Bedriftsbesøk med kommunal og administrativ ledelse i Grimstad kommune
7/2          STYREMØTE Grimstad Næringsforening
8/2          Bedriftsbesøk med kommunal og administrativ ledelse i Grimstad kommune
13/2        Bedriftsbesøk med kommunal og administrativ ledelse i Grimstad kommune
21/3        FROKOSTMØTE. Spillereglene i næringslivet. Et samarbeid med Arendal Næringsforening 
24/3        HORISONT, "Kunstig Intelligens" 
5/4          
Bedriftsbesøk med kommunal og administrativ ledelse i Grimstad kommune
25/4 FROKOSTMØTE med Deloitte, Styrerrollen i teori og praksis
28/4        HORISONT (tema ikke fastsatt)
9/5          STYREMØTE/ÅRSMØTE i Grimstad Næringsforening
15/5        Bedriftsbesøk med kommunal og administrativ ledelse i Grimstad kommune


NB! noen av arrangementene har påmelding.

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith