Arkitekturdagen 2016

Arkitekturdagen ble for 2. gang arrangert på UIA i Grimstad 26. mai. Det var en spennende dag med fokus på hva det grønne skiftet er. Betyr det noe for oss sørlendinger?

Det ble en dag med inspirasjon, gode eksempler og forhåpentlig tankevekkende problemstillinger. Det er et tettpakket program med spennvidde, mange bidragsytere og pauser med mulighet for de gode samtalene.  

De som gikk sammen om å arrangere arkitekturdagen er: Agder Arkitektforening, EiPro AS, Grimstad Kommune, Grimstad Næringsforening, Kristiansand Kommune, Sparebanken Sør, Universitetet i Agder, Veidekke AS, Vest Agder Fylkeskommune og Aust Agder Fylkeskommune.

 

 Vi nevner kjente fagnavn som:

 

·         Sivilarkitekt Ole Wiig, Narud Stokke Wiig- vinner av arkitektkonkurransen om Sjømannskolen/Fløyheia  

·         Landskapsarkitekt Anne Pia Møllenhus, Link Landskap

·         Sivilarkitekt Joakim Skajaa, Eriksen & Skajaa

Fylkesmannen for Aust– og Vest-Agder, Stein Arve Ytterdahl hadde tema «Det grønne Agder».

Grimstads ordfører Kjetil Glimsdal var vertskap for arkitekturdagen og ønsket alle velkommen samt styrte tiden under arkitekturdagen. Han hadde med kommunalsjef for samfunn og miljø i Grimstad, Guri Ulltveit-Moe som hadde temaet «Mennesket i Sentrum».  Vil byutvikling klare å skape et pulserende livlig sentrum eller «er det greit som mi har det nå?» Hvordan kan man lykkes for å få gjennomført planene?

Havnedirektør i Oslo - Anne Sigrid Hamran kom og fortalte om havneutbygging med vekt på miljø og arkitektur. Er dette noe som er viktig og kan skaleres ned til Sørlandsbyene?

Prosjekt St. Joseph med små boliger i Kristiansand ble beskrevet av salgsansvarlig Lisa Skomedal hos byggherren HSH. Er dette konsepter for fremtiden eller et engangsprosjekt?

Sigbjørn Faanes fra Veidekke Entreprenør i Trondheim presenterte Moholt 50/50 og fremtidens bygg i massiv tre.

Administrerende direktør Yngvar Karlsen fra Block Berge Bygg i Stavanger sammen med sivilarkitekt Peter Feltendal fra Helen & Hard presenterte et prosjektet med Norges største næringsbygg med bærende konstruksjon i tre.

 

 Sivilarkitekt Joakim Skajaa fra Eriksen og Skajaa hadde tema «Liv og Fellesskap i sentrum». 

Den unge landskapsarkitekten Even Bakken fra Norconsult i Oslo med bakgrunn fra Froland og Tromøya dukket også opp. Han fikk bl.a. høsten 2015 Aspelin Ramm prisen i Oslo for sin masteroppgave «Byrom for fysisk aktivitet- støttet av norske spillemidler»  

Landskapsarkitekt Kari Huvestad fra Aust Agder Fylkeskommune snakket om by- og tettstedsutvikling med eksempler og refleksjoner fra Grimstad.

Anne Pia Møllenhus som er landskapsarkitekt fra Link Landskap i Oslo inspirerte oss i en tidlig fase til å tenke landskap og miljø i reguleringsplaner og byggeprosjekt.

Sivilarkitekt Ole Wiig fra Narud- Stokke- Wiig vil presenterte «Fløybyen» i Arendal. Narud-Stokke-Wiig vant nylig arkitektkonkurransen for Sjømannskolen/Fløyheia i Arendal.  Ole Wiig har lang erfaring fra byutvikling bl.a. fra Trondheim og Drammen.

Plan- og Bygningssjef Venke Moe i Kristiansand oppsummerte og fortalte oss hva hun mener har vært lærerikt og viktig i løpet av dagen.

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith