Dialogmøte mellom kommunen og næring

Grimstad Næringsforening og Grimstad kommune har jobbet lenge med en prosess for å styrke samarbeid mellom næring og kommune. Dialogmøte den 10. mai er et av møtene i tiltaksplanen. 
Vi får innlegg fra næringen, samt noen ord både fra administrasjonen og leder av teknisk utvalg. På slutten åpner vi for diskusjon og ser litt på veien videre. Dette styres ved hjelp av Jan Willy Føreland. Vi ønsker oss et konstruktivt møte med fokus på områder hvor det er viktig med forbedringer

Agenda: 
• Åpning og velkommen ved Per Svenningsen, leder av teknisk utvalg.
• Historikk og bakgrunnen for møtet, ved Harald Erlandsen GNF.
• Refleksjoner, Guri Ulltveit-Moe, kommunalsjef for samfunns- og miljøsektoren.
• Innlegg: 
o Block Watne
o JBU
o Aas Eiendomsutvikling 
• Oppsummering/spørsmål/svar
• Dialog om veien videre: ledet av Jan Willy Føreland
Servering av kaffe

Påmelding til Harald@grimstad-nf.no.

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith