Lurt på hvordan prosessen er ?

Går du med tanker om å starte eget firma, men vet ikke helt hvor du skal begynne? 

GrunderWeb.no og Etablerersenteret IKS vil bidra til at lønnsomme bedrifter utvikles på best mulig måte.

De tilbyr:

1.Fagkurs for grundere i samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune

2.Veiledning og spisskompetanserådgivning gjennom våre tilknyttede fageksperter

3.Nettverksbygging og kompetansedeling gjennom virkemiddelapparatet

4.Et utvidet tilbud til grundere gjennom kommunenes nærings apparat


Med spisskompetanse og nettverk innen bedriftsetablering og næringsliv er Etablerersenteret og Næringsmedarbeiderne tilgjengelig for alle nyskapere, mindre bedrifter og offentlige etater i kommunene Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Gjerstad, Åmli og Froland som til sammen utgjør Østre Agder Regionen.

Klikk her for video

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith