Gründer dag på Huset i Grimstad

I dag var vi med på på Gründer dag på Huset i Grimstad, arrangementet Var et samarbeid mellom Grimstad kommune, Grimstad næringsforening, Grimstad Min By og Etabblerersenteret, det var ca 30 fremmøtte engasjerte mennesker. 

Paneldebatten var bestående av : Marion Bojabowski (Tidligere Politiker), Egil Andre Mortensen (Eiendomsutvikler JBU), Arnfinn Gaard (Marivoll resort) og Tony Kjenner (Start UIA)

 

Program:

10.00 Velkommen v/Bodil Slettebø Lindestad, næringssjef Grimstad kommune
10.15 Næringsvirksomhet i Grimstad v/Harald Erlandsen, daglig leder Grimstad Næringsforening
10.30 Handel i Grimstad v/Berit Asdal Larrick, daglig leder Grimstad Min By
10.45 Paneldebatt: ”Handel i Grimstad – hvordan skaper vi mer aktivitet i byen?” 
11.30 Hvem går man til for å få hjelp til næringsetablering? Presentasjon av Etablerersenteret, Innoventus Sør, NAV og Innovasjon Norge.
12.00 Enkel servering
Mingling og muligheter til å diskutere næringsutvikling og gründerskap i Grimstad.
14.00 Avslutning

Innoventus Sør, NAV og Innovasjon Norge vil være tilstede sammen med daglig leder i Etablerersenteret, daglig leder i Grimstad Min By, daglig leder i Grimstad Næringsforening og næringssjefen i Grimstad kommune.

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith