Fhur Park

– Vi håper å komme i gang med byggingen i høst, sier Rune Berntsen, regionsjef for Kruse Smith Eiendom. Sammen med Sverre Engebretsen i BA Eindom var han fredag formiddag på Horisont for å fortelle om fremdriften av Fuhr Park AS. Før påske var den gamle vinkjelleren nede. Det har Kruse Smith fått mange positive tilbakemeldinger på.

– Mange har kommet og sagt at «endelig skjer det noe her», sier Berntsen. For prosessen har vært lang, reguleringsarbeidet startet i 2000, da var det Fuhrfamilien som satte i gang utviklingen. I 2004 ble reguleringsplanen vedtatt.

– Fuhr Park AS ble opprettet fra 2006, og da inngikk vi en avtale om utbygging av Fuhrområdet, og de neste to årene ble det jobbet med prosjektet, sier Engebretsen. Blant annet med en arkitektkonkurranse, og det var ihvertfall fire som var innom med utkast. Fra 2006 kom Kruse Smith med på laget, som en av investorene. Etterhvert kjøpte de ut småaksjonærene, og overtok hele selskapet

– Så kom finanskrisen i 2008, og da ble det hele lagt litt på is, sier Engebretsen.

Begynne bakerst

I 2012 ble detaljplanen B2 vedtatt, det er snakk om plassen foran vinkjelleren. Kruse Smith prøvde seg først på å få til noe småhusbebyggelse i front, før de droppet de planene og gikk inn for å begynne bakerst. Tre år senere ble detaljplanen for området bak godkjent, og godkjenningen inkluderte også riving av den gamle vinkjelleren.

– Vi bestemte oss i denne runden å vente med planene foran, og utvkle de tre inn mot fjellet først, sier Berntsen. I år ble en ny designprofil laget, og det ble tenkt gjennom hva eiendomsutviklerne ønsket å fokusere på.

– Her er det flotte uteområder, frodig grønt, solrikt, nær byen,og området rundt har mye å tilby, forteller Berntsen. Engebretsen ble fra 2015 med igjen, fra BA Eiendom, fordi Kruse Smith ønsket å ha med en lokal aktør.

Fuhr Park slal lages i tre byggetrinn, hvor det første trinnet inneholder 21 leiligheter. De skal inneholde store balkonger og parkeringsanlegg under hvert bygg. Byggene skal ha muralt preg, det skal ha lyse fasader og vinduer og en utforming som minner om den gamle vinkjelleren. Det samme er tanken bak de store terrassene på taket.

– Det skal minne litt om det som har vært. Vi er fornøyd med slik det har blitt, sier Berntsen. Nå ligger rammesøknaden inne for godkjenning for det første bygget. Politikerne skal få si noe om uttrykket på bygget. Engebretsen har allerede vist det frem i teknisk utvalg, og i mai skal fasadene endelig godkjennes.

I mai skal det holdes salgs- og informasjonsmøter. Da skal det snakkes om størrelser, priser og eventuelt når interesserte kan sette seg opp på lister.

– Vi har et ønske om å selge flest mulig før ferien, og begynne på bygget i løpet av høsten. Nå vil vi komme i gang, sier Berntsen.

Syv arkitekter

Grøntområdet foran vil bli opparbeidet i forbindelse med byggetrinn en.

– Hula til Mons vil bli værende i hvertfall i første omgang. Og mølla står igjen, den er verneverdig, og der har vi noen spennende ideer, sier Engebretsen. Arkitekt for bygget Finlay Briggs hos Rambøll i Arendal. Tilsammen har syv arkitekter vært innom siden prosjektet startet.

– Det har vært så mange innom fordi i 2006-2008 hadde vi konkurranse der vi inviterte fire selskaper som fikk betalt for å tegne. Og så har vi hatt tre arkitektfirmaer inne for å se på forskjellige tilnærmelser. For å få frem de beste løsningene har vi sparret med de beste. Dette er vi fornøyd med, sier Engebretsen.

 

 Kilde: Grimstad adressetidene

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith