Møte mellom Næringsforing, Grimstad Kommune og bedriftene i Østerhus Industriområde. 13 april klokken 0900

Sted: Bibelskolen
Tid: 13. april klokken 0900-1100 (husk påmelding, se nederst).

• Velkommen og generell info av Harald Erlandsen, Daglig leder av Grimstad Næringsforening
• Presentasjonsrunde

• Kloakkanlegget:
Status, bakgrunn og planer. Grimstad kommune forteller om planer og bakgrunn for saken.
Spørsmål/Svar

• Tomtearealer i Østerhus:
Ledige tomter/Arealer. Arnhild Bråstad , Hvordan ser planene ut videre for Østerhus

• Merking Skilting og orden i området:
Ansvar og regler for informasjon på området. Bibelskolen ber oss ta opp saken på møte. Kjetil/Marion, fra Bibelskolen sier litt om ønsker og behov.
Forslag: 2-3 bedrifter går sammen om å koordinere dette arbeidet.

• Spørsmål / Svar og diskusjon
Vi setter av tid til å ta opp generelle saker som gjelder Østerhus Industriområde.

Send meg mail for påmelding: harald@grimstad-nf.no

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith