HMS-suksess for Nymo

i 2015 ble det ikke registrert et eneste skadetilfelle blandt de 230 ansatte, ikke et fraværsdøgn som følge av uhell eller skade.

Dette er et resultat av teamwork i alle ledd og er de ansatte som har skapt resultatet roser Øyvind Boye, satsningen på sikkerhet har de utført gjennom kurser, samlinger og en kulturendring der man alltid tenker sikkerhet, endringen har blitt innført over en 5års periode, mange trodde det var uoppnålig i et risikoyrke men ved og tenke HMS i hverdagen er suksessen et faktum, arbeidet med HMS fortsetter videre.

 

(artikkelen kan leses i sin helthet i Agderposten) 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith