Bedre Dialog

I august i fjor omtalte Adressa et møte på Nymo, hvor NHO Agder utfordret flere ordførerkandidater på næringspolitikk. Under dette møtet kunne NHO avsløre at flere lokale bedrifter var kritiske til kommunens håndtering av næringssaker.

Da leder i Grimstad næringsforening Harald Erlandsen leste artikkelen, tok han umiddelbart kontakt med kommunen for å diskutere hva som kunne gjøres for å bedre situasjonen.

Siden den gang har det blitt holdt flere møter, og det er nå laget en plan med konkrete tiltak, som tar sikte på å forbedre samarbeidsforholdet mellom kommunen og det lokale næringslivet.

Målet er tettere dialog mellom næringsliv og kommune, men også mellom administrasjonen og politikerne, og internt i administrasjonen. Det forteller Erlandsen, som møter Adressa sammen med kommunalsjef for samfunn- og miljøsektoren Guri Ulltveit-Moe og næringssjef Bodil Slettebø Lindestad.

Erlandsen understreker at man ikke kan vite hva som er sant og hva som er rykter når kommunen får kritikk for sin tilnærming til næringslivet, men at det er viktig å gjøre noe når rykter oppstår.

Tanken er nå å rette blikket fremover, ikke snakke om problemer man har hatt tidligere.

– Vi setter en strek og ser fremover. Vi skal ikke slå kommunen i hodet med gamle saker, sier Erlandsen, som får støtte av Ulltveit-Moe og Lindestad.

– Det er nesten umulig å forholde seg til et rykte, men det man kan forholde seg til, er et godt samarbeid, sier Ulltveit-Moe.

– Vi er en liten sørlandsby, så vi vil nok aldri helt bli kvitt rykter, men noen ganger kan man ta et par telefoner og sjekke hva som er sant, sier Erlandsen.

Han påpeker at næringen selv også har et forbedringspotensial.

– Næringslivet må også bli mer profesjonelle, og gi kommunen det de vil ha i søknader og slikt. Og de må ta saker med kommunen i stedet for med pressen, sier han.

Lager sjekkliste

Et tiltak som skal gjøre det enklere for næringsaktører å vite hva kommunen forventer i søknader og plansaker, er en sjekkliste.

– Det er et veldig konkret og greit tiltak, sier Ulltveit-Moe.

Det er planlagt et temamøte med byggenæringen, hvor planen er å legge frem en slik sjekkliste, samtidig som nærringen kan komme med innspill.

Erlandsen tror også kommunen kan gjøre noe for å få flere saker gjennom systemet. Derfor skal det reises en diskusjon om kommunens delegasjonsreglement i løpet av våren.

– Der må kommunen gå en runde med seg selv. Lista over ting politikerne skal bestemme er for drøy, mener Erlandsen.

Han mener også det har utviklet seg en fryktkultur hos kommunens saksbehandlere, som gjør at saker blir lagt frem for politisk behandling selv om de kunne vært avgjort av administrasjonen.

Erlandsen er ikke i tvil om at for mange saker i dag kommer til behandling i teknisk utvalg.

– Jeg tror vi må legge flere av sakene på det administrative og få ting gjennom, sier han.

Ulltveit-Moe vil ikke komme med noe standpunkt på saken, men viser til at langt flere saker behandles politisk i Grimstad enn i for eksempel Arendal.

Teknisk utvalg ba nylig om et dialogmøte med næringen, men på det tidspunktet var dette faktisk allerede avtalt, og skal arrangeres i april eller mai.

Omdømmebygging

Kommunalsjefen er glad for å være en del av dette arbeidet, og er opptatt av omdømmebygging. Hun håper det igjen kan føre til en bedre dialog for å finne løsninger på problemene.

– Det er viktig at innbyggerne og næringen snakker med oss, ikke bare om oss, sier hun.

For kommunens del gjelder kommunikasjonen blant annet å komme med god informasjon.

– Noe som er viktig i kompliserte saker, er å forklare hvorfor saken er blitt som den er blitt, sier Ulltveit-Moe, og viser til at kommunen ofte må rette seg etter faktorer utenfor deres kontroll.

Hun tror derfor at det ofte kan oppleves som om det er kommunen som er negativ, mens det i virkeligheten er andre ting som spiller inn.

– I den del situasjoner vil det være et rigid rammeverk i form av lover og planer. Det kan virke firkantet, men det er vår plikt å følge det, og i noen situasjoner er det umulig å tilfredsstille alle parter, sier hun.

I lengre tid etterspurte næringsaktører i Grimstad en næringssjef i kommunen. Det har de nå fått, og Lindestad håper hun kan bidra til at forholdet mellom kommune og næring blir bedre.

– Min rolle er å være en brobygger mellom næringen og administrasjonen. Vi lager nå en struktur for at jeg blir involvert prosessene, forklarer hun.

– Administrasjonen må venne seg til at vi har en næringssjef, sier Ulltveit-Moe.

– Vi samarbeider allerede tett med Bodil. Vi har en tett dialog, sier Erlandsen.

 

Kilde: Grimstad Adressetidene

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith