Safemar skal drive videre

Arendalsbedriften Seatouch har overtatt driften av Safemar, og vil fortsette med kursing i enda større skala enn det har vært der til nå.

 

Vi har forhandlet med Safemar siden de valgte å legge ned i november, sier sjef i Seatouch AS, Per Christian Bekkvik. Ledelsen i Seatouch AS har hatt et fokus på å komme i gang med kurs og trening, og da de så at Safemar skulle legge ned så de en mulighet til å realseiere den biten.

Vi vet det er et krevende marked, men vi har gjort kartlegging og sett på resultater og tror dette kan fungere i synergi med Seatouch. Kombinasjon av utleie av personell og holde kurser tror vi vil være spennende for oss, sier Bekkvik.

Seatouch er et Arendals basert selskap som driver med utleie av HMS- og tekniskpersonell til petroleumsvirksomheten og industrien forøvrig. Å satse på kursvirksomhet har vært på agendaen til Seatouch siden oppstarten i 2014, overtakelsen av Safemar er derfor helt i tråd med selskapets strategi. Mange av deres ansatte er basert på kontrakter og periodiske behov, og de ligger derfor på alt ifra 15-30, men med en grunnbemanning på 10. Det er fremdeles ett ungt selskap som er under oppbygging.

Vi ser for oss at vi ansetter instruktører fast, men også som kan reise off shore, ellers basere seg på timesutleie, deltidsansatte, sier Bekkvik.

 

Kilde: Grimstad Adressetidene 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith