Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende i 2016.

Hva inneholder kurset?

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

NB! Merk at det er separate kurs for de to organisasjonsformene enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Hvor og når holdes kursene?

Kursene kjøres i Kristiansand, Skien, Bø, Tønsberg, Drammen og Hønefoss.
Varighet er 3,5 time som gjennomføres enten på kvelds- eller dagtid.

Sted/dato og mulighet for påmelding finner du på nettsidene til Skatteetaten.

Kurs på engelsk

Det planlegges kurs på engelsk for innehavere av enkeltpersonforetak. Kursene tenkes gjennomført i mai 2016 - følg med på nettsidene til Skatteetaten.

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith