Konjunkturbarometer 2016

Etter presantasjon av Konjunkturbarometer 2016 kan du laste ned rapporten ved og klikke her 

 

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith