Godt Nytt År !

Grimstad Næringsforening ønsker alle et riktig Godt Nyttår!
 
Vi har alle vært gjennom et spennende år. 
På grunn av Oljeprisen har vi fått utfordringer på hjemmebane.
Næringslivet i Grimstad er i liten grad berørt, (foreløpig) dette fordi vi ikke har så stor andel av arbeidsplassene innen denne sektoren og fordi at Grimstad bedriftene som jobber innen denne sektoren har en del å gjøre. Først etter nyttår vil vi se hvilke konsekvenser dette vil ha for våre medlemmer.
 
UiA
Grimstad Næringsforening jobber for å få til samarbeid med Universitetet, det er opprettet tett dialog og vi har funnet noen samarbeidsarenaer. Kommunens Etablerersenter gjennom etablerersenteret i Arendal er på plass på UiA en halv dag i uka. Dette har medført i at flere studenter går med tanke på etablering. Etablerersenteret har her gjort en fabelaktig jobb så langt.
Vi har sammen med ulike aktører arrangert flere tilstelninger på UiA i løpet av året. Vi har deltatt på karriere dagen, vært med å gjennomført «Pitch» konkurranse i regi av Connect Norge, samt deltatt på samarbeidsmøter med E-helse prosjekter og ikke minst MIL prosjektet. (Mechatronics Innovation Lab).
 
NODE
GNF har gjennom året hatt flere ulike informasjonsmøter sammen med NODE, disse er gjennomført hos NODE og på vårt kontor i Sorenskrivergården, samt at vi har deltatt på møter med kommunal ledelse og NODE.
NODE er drivkraften og motoren til Oljeindustrien, de setter i gang ulike prosjekter innen FOU og støtter flere prosjekter på UiA i tillegg til MIL.
 
MIL
«Mechatronics Innovation Lab» som det nå skal hete, tidligere Sørlands lab.
Dette er tidenes satsing i vår region. Dette er stort og veldig viktig for industrien og forskningsmiljøet på Sørlandet.
MIL er et sentralt element i UiA’s visjon om å bli et globalt høykompetansesenter for mekatronikk og nye materialer. MIL skal bli et internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder. MIL ved Morten Kollerup Bak deltok på Horisont i høst og hadde mye å fortelle om prosjektet.
 
Håndverk og industri
Byggevirksomhet og industri går på det jevne, men det er helt klart at dette er en utsatt del av næringslivet, noen har permitterte og er i omstilling, mens andre har godt med arbeid. Denne virksomheten er avhengig av at innbyggerne har jobber og grei økonomi. Den er også avhengig av at det til enhver tid er tilgjengelige utbyggingsområder etc.
 
SAMARBEID
Grimstad Næringsforening vil fortsette å arrangere ulike temamøter, Horisont og Frokostmøter samt bidra til eller delta på ulike former for aktiviteter for næringslivet i Grimstad.
Arkitekturdagen vil også i 2016 bli arrangert, med GNF som en av initiativtagerne.
 
Vi vil fortsette det gode samarbeidet med Grimstad Kommune, og har allerede lagt planer for ca. 10 bedriftsbesøk i sammen med Ordfører, Varaordfører og Næringssjef i løpet av januar til Mars.
Det er også avtalt møte og aktivitet for å bedre kommunens tjenester for Næringslivet, i tett samarbeid med næringslivet skal vi i sammen med kommunen se på hva som er bra, og hva som kan gjøres bedre.
I denne anledningen samarbeider vi tett med ny Kommunalsjef Samfunn og Miljø Guri Ulltveit-Moe og Næringssjef Bodil Slettebø Lindestad.
I løpet av 2015 har vi også videreutviklet samarbeid mellom våre nabokommuner og respektive Næringsforeninger. 
Samarbeid er et viktig stikkord for å lykkes, dette gjelder ikke bare i Næringslivet, mange har vel opplevd at for å lykkes, så MÅ man samarbeide.
 
Så da er det bare å gå inn i det nye året med ny giv, selv om vi ser noen skjær i sjøen her og der.
Finne gode samarbeidspartnere, jobbe sammen, dele erfaringer å lære sammen med andre.
Grimstad har vært gjennom tøffe tider før, og vil helt sikkert komme gjennom dette året også på en god måte.
 
 
Grimstad Næringsforening ønsker alle et riktig godt nyttår!
 
Harald Erlandsen

 

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith