HORISONT Fredag 10. april kl. 1100

HORISONT

 

Tid:             Fredag 10. April kl. 1100 til 1130.

Sted:           Jon Lilletuns vei 1. GRIMSTAD «Ericsson bygget»

Tema:        Tomter på Odden til salgs.

 

Horisont, er et kort temamøte der man setter søkelyset på ting som skjer i Grimstad, eller temaer som berører oss i det lokale næringslivet.

Grimstad Eiendomsutvikling AS

Hva skjer på Odden? Hvilke planer har Grimstad Eiendomsutvikling og hva innebærer dette for innbyggerne i Grimstad.

Prosjektleder Preben Asbjørnrød kommer og presenterer planer og vil vise skisser over området slik de ser det for seg om noen år.

Tomtene som er til salgs blir beskrevet som indrefileter.

Er dette luftige planer, eller en realitet.     


Horisont er et åpent møte, ta med en kollega eller to og kom.

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith