Boligkonferanse 2018 - 5. april

Grimstad Kommune og Grimstad Næringsforening inviterer til felles boligkonferanse. Dette er en åpen møteplass for utbyggere, kunder, brukere og andre interesserte. Hensikten er å stimulere til økt samhandling om å gjennomføre gode prosjekter framover.

Konferansen avholdes på rådhuset i kommunestyresalen og tilliggende møterom.

Program:

Kl.14.00 Åpning v/Ordfører Kjetil Glimsdal

Kl.14.15 - 15.00 ATP (areal og transportplan for Arendalsregionen) 

Presentasjon ved Hans Tveitereid, enhetsleder plan, miljø og landbruk;
 • ATP - hvor finnes utbyggingsområdene i tråd med denne planen
 • Hvor ønsker kommunen at utbygging skjer framover?
 • Hvordan blir utbygging i forhold til oppvekstområder; skole og barnehage?
 • Hvor og hvordan ønsker folk å bo?
 • Hvordan utvikle bydelssentre?
 • Søknadsprosesser i tråd med eksisterende planer - prosess
 • Søknadsprosesser for tiltak som ikke er i tråd med eksisterende planer - prosessSpørsmål

Pause.

Kl. 15.15 Presentasjon ved Tina Fabricius, fungerende assisterende kommunalsjef Helse og Omsorg

 • Hvilke bygningsmasse trenger vi for fremtiden?
 • Status boligmasseprosjektet
 • Spørsmål

Kl. 15.45  Husbanken ved Margot Telnes, regiondirektør i Husbanken sør

 • Husbankens rolle og virkemidler
 • Spørsmål

Pause med enkel servering

Kl 17.15 Presentasjon Grimstad Næringsforening ved Svein Erik Tomstad, leder av ressursgruppe for bygg, anlegg og eiendom (BAE)

 • Hva trenger næringen fra kommunen/Husbanken?
 • Hva kan vi samarbeide om?

Kl 18.00 Møteplass for dialog og informasjon

Stasjoner for innbyggere, utbyggere, husbank og kommune hvor informasjon deles og gode relasjoner bygges.

 • Utbyggere møter potensielle kunder, husbanken og kommunen.
 • Kaffe bord - Husbanken
 • Kaffe bord - Boveiledertjenesten
 • Kaffe bord - Grimstad kommune inkl. boligkontoret
 • Kaffe bord - Grimstad Næringsforening - bedrifter

Kl 19:00 Avslutning.

Bindende påmelding for bedrifter som vil delta senest innen tirsdag 3. april her:

https://goo.gl/forms/3aXfAGvaoVCkGjoy2 

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith