CoHub presenterte sine planer for oppstart i januar 2018

CoHub starter opp i januar og vil skape et gründerhus for samskaping og oppstart av nye bedrifter.

Deres presentasjon på Horisont-møtet i Næringsforeningen ble godt motatt, som et viktig tilskudd til næringsutviklingen i Grimstad.  

Samskaping mellom Universitetet , kommunen og næringslivet gir bidrag og resultater i Grimstad!

Fra venstre: Anders Aunan, Tobias Øverli, Tony Kjenner og styreleder Olav Nerhus jr. (Avior Group AS)

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith