CoHub vil skape gründerkultur i Grimstad - Horisont fredag 1.12

Kom og møt Tony Kjenner & Tobias Øverli som starter opp bedriften CoHub i Grimstad:

Cohub skal være et attraktivt sted for gründere. Målet er at oppstartsbedriftene skal vokse gjennom en trinnvis prosess, og etter 1 år

skal være klar for å ta steget videre som en ny og egen bedrift her i Grimstad.

Sted: Horisont - rommet, Jon Lilletunsvei 1 (Ericsson bygget)

Kl.     1100 - 1130

For nye deltagere:

Horisont er et møte arrangert av Grimstad Næringsforening der aktuelle temaer blir belyst på 30 minutter. 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith