Nærings foreningene i Agder Diskuterer Nærmere samarbeid

Når sju nærings foreninger, NHO Agder og UiA møtes er det for å se på mulighetene av samarbeid videre, og enes om noen felles satsingsområder.

- Vi har satt oss i førersetet for å få samlet nærings foreningene i Agder. Totalt representerer vi sju nærings foreninger med nærmere 2.000 medlemmer, sier Anita S Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Ifølge Dietrichson er hver og en av nærings foreningene unike, og jobber på sin måte.

- Dette skal vi fortsette med, hver på vårt sted. Nærings foreningene er sentrale når det gjelder å skape gode relasjoner, være møteplass, og i å utvikle næringslivet på sitt sted, sier Dietrichson.

Likevel ser foreningene fordelene av å finne felles samarbeidspunkter, sammen med NHO Agder.

- Når NHO også er invitert med, har vi både bredden og dybden i næringslivet, og vi bør ha alle muligheter til å få til et godt samspill til det beste for regionen, fortsetter Dietrichson.

Denne uken møttes foreningene, NHO Agder og UiA på Hotel Norge i Lillesand. Hensikten med møtet var å se på mulighetene av samarbeid mellom UiA og næringslivet.

- Ambisjonene er i hvert fall på plass. Vi håper å lande noen viktige samarbeidsområder før vi tar sommerferie, avslutter Dietrichson.

Se saken med bilder her

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith