Næringsforeningene på Sørlandet samarbeider for å skape en ny og eksklusiv mentorordning sammen med UiA Nyskaping

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har som et av sine langsiktige mål å være en pådriver for innovasjon. En konsekvens av dette målet er blant annet at Næringsforeningen ønsker å styrke sitt samarbeid med UiA. Dette gjør vi nå ved å innlede et nytt samarbeid om en ny mentorordning for bedriftene som knoppskyter fra universitetet. Med i prosjektet er også næringsforeningene i Arendal, Grimstad og Lillesand. Fra universitetets side håndteres mentorordningen gjennom UiA Nyskaping.

Les mer HER

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith