In-Control, presentasjon av nytt medlem i Grimstad Næringsforening

In-Control AS en rådgiver og samarbeidspartner for private, bedrifter og organisasjoner innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Sikringsledelse, kriseplanlegging og håndtering samt Corporate Social Responsibility. De analyserer risiki, problemområder og leverer løsninger for hele området, inkludert coaching og trening. De er problemløsere som gir aktørene kontroll på deres hverdag.

Deres viktigste fortrinn er at de er erfarne, dynamiske, fleksible, ubyråkratiske, kompetente, seriøse og ydmyke.  De stortrives med utfordringer og leter med lys og lykte etter løsninger på problemer – uten kompromisser.

In-Control AS ønsker å være en aktiv aktør i regionens næringsliv ved å gi god støtte, være en trygg samarbeidspartner – en kreativ problemløser, hjelpe virksomheter med vår spisskompetanse slik at de ansatte i virksomhetene kan bruke tid på det DE er gode til.

Daglig leder: Dag E. Snemyr +47 913 56 119
Adresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Les mer på: www.in-control.no

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith