19.april starter SYKLE TIL JOBBEN aksjonen

Onsdag 19.april starter Sykle til jobben aksjonen. Det er gratis å delta for alle som bor og/eller  jobber i Grimstad kommune. Det vil i år bli fokus på hvilken bedrift i Arendal og Grimstad som kan få med flest aktive deltakere i Sykle til jobben aksjonen. 

Tirsdag 21.februar ga Ordfører Kjetil Glimsdal et løfte på NRK sørlandssendinga: Han skal la bilen stå og sykle til jobb, minst en gang i uka under Sykle til jobben aksjonen! I ettertid har flere sentrale personer i kommunen sagt at de vil støtte opp om dette og sykle minst en gang i uka til jobb!

Sykkelbyen Grimstad har som hovedmål at flere skal velge sykkel framfor bil, spesielt på kortere reiser. Dersom vi kunne få alle i Grimstad kommune som har anledning,  til å støtte opp om Ordførerens løfte og la bilen stå en gang i uka, ville det være et stort løft for sykkelbruken hos ansatte i Grimstad kommune og også for Grimstad kommune totalt sett.

Derfor: Kan du bidra til at arbeidsplassen din følger oppfordringen? La bilen stå og velg sykkelen minst en gang i uka til jobb

Påmeldingen til Sykle til jobben aksjonen er nå åpen:  http://www.sykletiljobben.no/p/8748/pamelding

Meld deg gjerne på allerede I dag og få med deg dine kollegaer! Og husk, du kan delta i Sykle til jobben aksjonen, selv om du bor så langt fra jobb at det ikke passer å sykle til jobb. Du kan sykle til butikken i stedet, eller gå en tur, trene styrke, drive hagearbeid eller andre aktiviteter som innebærer at du blir litt andpusten.

Til slutt: Det er selvsagt mulig å begynne å sykle til jobb før aksjonen starter 19.april! Og det er også lov å sykle mer enn en dag i uka.

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith