Kunngjøring fra Classic Norway på kjøp av Strand Hotel Fevik

Til alle våre ansatte og våre gode samarbeidspartnere
Som et ledd i Classic Norway sin videre reiselivssatsing, har selskapet i dag signert en avtale om kjøp av Strand Hotell Fevik.
Dette hotellet representerer det ypperste blant reiselivsbedriftene på Sørlandet. Hotellet har 90 rom og en årlig omsetning på 60 mill.
Classic Norway har som intensjon å videreføre den svært gode driften som i dag er etablert ved hotellet.
Den formelle overtagelsen vil finne sted 01.03.2017.

Hjemmeside til Strand Hotel Fevik: www.strandhotelfevik.no

Vennlig hilsen

Runar-liten

Administrerende direktør
Classic Norway

www.classicnorway.no

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith