NÆRINGSLIVSDAGEN 2017

Sparebanken Sør har i samarbeid med Grimstad Næringsforening og Arendal Næringsforening gleden av å invitere til Næringslivsdagen, fredag 3.februar i Arendal Kulturhus.
Tema for dagen er; hvor går veien videre?

For mer informasjon og påmelding se her

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith