Grimstad Næringsforening har søkt om, og fått tildelt midler til: NY VEKST Grimstad

Et prosjekt igangsatt av Grimstad Næringsforening, finansiert av Aust og Vest Agder Fylkes kommuner gjennom Ny Vekst Midler.

  • Utgangspunktet for prosjektet er den utfordring mange bedrifter står overfor i dag, hvor "alle" snakker om at bedriftene må omstille seg, men få snakker om hva de skal omstille seg til?
  • Grimstad Næringsforening søkte derfor midler til å starte et «kurs» for å gi bedriftene nettopp dette: Kunnskap om hva man kan foreta seg i de enkelte bedriftene for å få til god omstilling og /eller samhandling.
  • Det vil bli et kurs opplegg for et begrenset antall bedrifter som er medlemmer i foreningen.

Målsettingen

  • Målet med opplæringsprogrammet er å fremme nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften for bedriftene som deltar, det er også et moment at bedriftene skal starte omstillingen mens de enda kan, og at de skal få konkrete verktøy til å gjennomføre prosessen.Bedriftene skal stå bedre rystet til tidene som kommer.
  • Ved å øke kompetansen vil bedriften selv bli bedre på å bruke virkemiddelapparatet, samt selv gjennomføre omstillingsprosjekter i fremtiden.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, men det kommer mer utfyllende informasjon på nyåret.

 

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith