HORISONT 2.desember - I4 Helselab Campus Grimstad

Stephen Seiler, viserektor for forskning og innovasjon hos Universitetet i Agder orienterte om planene for helselaben I4helse.

I4 helse står for - Ide - Involvering - Innovasjon og Implementering. 

Les mer om prosjektet  på JBU sin nettside:  http://www.jbu.no/no/Campus-Grimstad-Helse

 

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith