HORISONT fredag 2.desember, I4 Helse Innovasjonslab for helse på Campus Grimstad

Vi får besøk av Stephen Seiler, viserektor for forskning og innovasjon hos Universitetet i Agder som vil gi en orientering om helselaben I4helse.

Universitetet i Agder har sammen med J.B Ugland Eiendom, Grimstad kommune og andre samarbeidspartnere planer om å etablere en innovasjonslab for helse på Campus Grimstad. 
Gjennom denne satsningen tror de det er mulig å ta en nasjonal posisjon, slik at Grimstad kan ligge i front når det gjelder innovasjon innen helse og omsorg.  

I tillegg til at innovasjonslaben vil bli viktig tiltak i den offentlige omstillingen mot å levere mer fremtidsrettede og effektive kommunale pleie og omsorgstjenester, vil det også skape et mulighetsrom for næringsutvikling og grunderskap innenfor helse og tilgrensende fagområder.

Tid:  11:00 til 1130 

Sted: John Lilletuns vei 1 (Ericsson bygget) Horisontrommet

VELKOMMEN!

3D bilde under viser hvordan laben muligens kan ta form

3D bilde  under viser hvordan laben muligens kan ta form

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith