J. Kristiansen Gartneri vant Innovasjon Norges Bedriftsutviklingspris for 2016

Grimstad Næringsforening gratulerer ett av våre medlemmer, J. Kristiansens Gartneri v/ Johan Kristiansen med Innovasjon Norges Bedriftsutviklingspris for 2016.

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith