FROKOSTMØTE med Deloitte, 15.november 2016

Aksjonæravtale og prising av aksjer.         
Advokat Ingrid Tjessem og revisor Audun Olsbu vil snakke om aksjonæravtale og prising av aksjer. 
Foredraget vil belyse viktige punkter som bør reflekteres i aksjonæravtaler. De vil også komme inn på hvordan man kan regulere prising av aksjer for skape forutsigbarhet.

Dato: tirsdag 15.november 2016 kl. 08:00 - 10:00

Sted: Horisont rommet - Lilletunsvei 1 

PÅMELDING TIL , anette@grimstad-nf.no innen 13.november.

følg oss på facebook

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith