Etablering av eksklusiv styrenettverksgruppe i Arendal-Grimstad regionen

Arendal Næringsforening i samarbeid med Grimstad Næringsforening, iStyrelsen og DNB Arendal arrangerte et frokostmøte i Arendal 13. september med tema om styrets behov for egenutvikling, – et tema som er meget aktuelt for å kunne bidra til bedriftenes omstilling og nyskapning. Under frokostmøtet ble det også orientert om etablering av en eksklusiv styrenettversgruppe for Arendal – Grimstad regionen. 

Hensikten med styrenettverksgruppen er å danne en fortrolig møteplass for en gruppe personer med ønske om å videreutvikle sin kompetanse innen verdiskapende selskapsstyring. Målgruppen er personer med styreverv eller som har aktive relasjoner til styring av selskaper, herunder daglige ledere, advokater og revisorer. En ideell gruppe vil bestå av 8 – 10 deltakere.

Påmeldingen til styrenettverksgruppen er godt i gang, og det forventes at gruppen er etablert innen utgangen av året. Dermed vil virksomheten i gruppen kunne starte på nyåret.

Da det fortsatt er noen ledige plasser for deltakelse i styrenettverksgruppen, vil interesserte være velkommen til å melde sin uforpliktende interesse på iStyrelsens hjemmeside.  

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith