TEMAMØTE 10. november kl. 13.30 et samarbeid mellom Grimstad Næringsforening og Grimstad Kommune

TEMAMØTE 10.november er et samarbeid mellom Grimstad Næringsforeningen og Grimstad Kommune

Møtet er et ledd i videre samarbeid med Grimstad Kommune med referanse til dialogmøte vi hadde tidligere i år.

Tema:
Hvilken virkning får det nye delegasjonsreglementet og hvordan forholder vi oss til dispensasjoner generelt og strandsonen spesielt.


Dette er punktene vi skal få mer informasjon om på TEMAMØTE 10.november.


Vi får besøk av: Aust- Vest-Agder Fylkesmann ved:

·     Hanna De Presno, Rådgiver ved Justisavd. 

·     Elin Saltrøe, Spesialrådgiver ved Justisavd. 

Fra Grimstad Kommune:

·     Guri Ulltveit-Moe, Kommunalsjef

·     Kai Fagervik, Enhetsleder, Byggesaksenheten,

·     Toril Smith Konradsen, (jurist),Saksbehandler og rådgiver ved byggesak. 

·     Heidi Sten-Halvorsen, Enhetsleder ved Plan-, miljø-og landbruksenheten


Sted:     Horisontrommet Jon Lilletunsvei 1 (Ericsson).
Tid:       Torsdag 10.november klokken 13.30 – varighet til ca. 16.00.
 
Møtet er åpent for alle.
 
Påmelding til anette@grimstad-nf.no innen tirsdag 8.november.
 
Velkommen!

Grimstad Næringsforening og Grimstad Kommune

  Følg oss på Facebook

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith