GRIMSTAD NÆRINGSFORENING PÅ FACEBOOK

Nå kan dere følge Grimstad Næringsforening (GNF) på Facebook!!

I tillegg til hjemmesiden vår vil vi fremover informere om arrangementer, nyheter om næringen og annet interessant på Facebook.

Klikk her og lik siden vår:  GNF

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith