GRÜNDERUKA - Connect Pitch Camp og konkurranse på UIA, Grimstad

Gründeruka i uke 46 er Norges bidrag til Global Entrepreneurship Week, en verdensdekkende bevegelse som arrangerer gründer- og entreprenørskapsrettede aktiviteter under samme uke i hele 160 land. Gründeruka arrangeres allerede flere steder i Norge, blant annet i Telemark, Østfold, Vestfold, Bergen, Oslo og Buskerud. De ulike arrangementene som finner sted under uken skal vekke nysgjerrighet for- og engasjere til nyskaping og verdiskaping og bidra til flere vekstkraftige gründere.

Gründeruka tilbyr flere muligheter til økt kunnskap gjennom spredning og deling av erfaringer. Gjennom deltakelse i ulike aktiviteter vil en kunne knytte nettverk og få ny kunnskap for å kunne møte morgendagen på et sterkere grunnlag. I løpet av uke 46 foregår det en rekke lokale, nasjonale og globale aktiviteter som er utviklet for å inspirere og informere gründere og entreprenører i alle klasser, og utforske deres potensial for innovasjon og nyskaping.

Agder arrangerte Gründeruka for første gang i 2015. Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune koordinerer Gründeruka Agder i samarbeid med det regionale partnerskapet. Partnerskapets nettverk er stort og omfavner en rekke viktige og relevante aktører som ønsker å bidra til en målrettet næringsutvikling på dette feltet. Arrangementer og aktiviteter i løpet av uken skal arrangeres av private og offentlige aktører med innovasjon og gründerskap på dagsorden. Målet for Gründeruka Agder er å engasjere til- og skape flere vekstkraftige gründere og innovative virksomheter i landsdelen.

Gründeruka Agder skal favne bredt om målgrupper som gründere, næringsliv, private idé-innehavere, studenter, investorer og politikere samt aktører i det lokale og regionale virkemiddelapparatet. Både offentlige aktører og bedrifter oppfordres til å legge sine arrangementer rettet mot gründerskap og innovasjon til denne uken.

Pitch Camp arrangeres av Connect Norge i samarbeidbeid med START UIA, Universitetet i Agder, Etableringssenteret, Grimstad Næringsforening og Arendal Næringsforening. 

 

Pitch-camp 9.november kl.15.00-17.00 i Uglandstuen, UIA 

·         Presenter din idé til en erfaren næringslivsleder på 2 minutter.

·         Penge-premier til de 3 beste

·         Du får teste din idé / pitchen i en reell setting (en-til-en-pitch)

·         Evaluering/ forbedret presentasjon

·         De 3 beste vil konkurrere om fine penge-premier i Pitch-finale, 14.november i Bluebox.

Pitch-finalen avholdes under åpningsarrangementet for Gründeruka 14.november kl.17.00 i Bluebox

·         Åpningsarrangement Gründeruka Agder

·         De 3 beste presenterer sin forretnings-ide på maks 3 min.

·         Evaluering/ avstemming

·         Penge-premier til de 3 beste

·         Utdeling av publikumsprisen

Se invitasjon og utfyllende info om konkurransen her

Påmelding til e-post: pitch@grunderweb.no, merk emnefeltet ”PitchCamp”.

Lenker til Grunderweb;

http://www.grunderweb.no/kurs/connect-pitch-camp-og-konkurranse-pa-uia-grimstad/

http://www.grunderweb.no/kurs/finale-connect-pitch-konkurranse-pa-uia-grimstad/

http://www.grunderweb.no/kurskalender/

 

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith