HORISONT fredag 21.oktober kl.11.00

Hvorfor kan vi ikke reise direkte til alle verdens hjørner fra Kjevik? Hvilke planer har Avinor for vår lokale flyplass?

Vi får besøk av Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen og Administrasjonssjef Ellen Gjerde ved Kristiansand Lufthavn, Kjevik.

De ønsker å informere om hva som skjer på Kjevik i årene som kommer. Ny vei, utvidelser, vil dette føre til flere og bedre tilbud?

Mer info om Avinor; www.avinor.no

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith