FROKOSTMØTE med Deloitte, 12.10

Skatte- og avgiftsregler ved bruk av utenlandsk arbeidskraft er utfordrende for mange.  Advokat Ingrid Tjessem og advokat Jens-Petter Pedersen fra Deloitte vil belyse ulike typetilfeller, risikoområder, regler om skatteplikt og oppdragsgivers solidaransvar. I tillegg vil forhold knyttet til MVA-forpliktelser og MVA-ansvar for norske selskap bli belyst.  

Dato: onsdag 12.oktober 2016 kl. 08:00 - 10:00

Sted: Horisont rommet - Lilletunsvei 1 

 

PÅMELDING TIL anette@grimstad-nf.no innen mandag 10/10-16

 

Velkommen

Grimstad Næringforening

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith