Ferien er over

Nå er det tilbake på jobb, om man vil eller ei. De fleste av oss synes det å starte på jobb etter ferie er tungt, men så går det noen timer/dager så blir alt mye bedre. Godt å komme i gang igjen også.

Næringslivet i kommunen har en del utfordringer, dersom man tolker statistikken fra NAV, det ser nå allikevel ut til at ingeniørene fra oljebransjen får seg jobber etterhvert. Igjen er det de ufaglærte og de unge som det går hardest utover. 

Industrien går bra og det er vi takknemlige for. Grimstad har også en høy grad av offentlige arbeidsplasser som ikke berøres av oljekrisen. Det blir spennende å se utover høsten hvordan næringslivet klarer seg. De fleste vi er i kontakt med er positive. Lokalt har vi jo Nymo, som er inne i gode tider, det gir oss lokale fordeler.

Vi kommer tilbake til aktiviteter utover høsten. følg med på hjemmesiden vår og infomailene vi sender ut.

Høsten er jo også en fin tid:) og ofte en tid der mange bedrifter gjør det bra. 

Ønsker derer fortsatt en fin ettersommer.

Harald

 

Grimstad Næringsforening samarbeider med:
Deloitte Sparebanken Sør JBU Kruse Smith